Logo Narodowe Centrum Kultury - Archi-Przygody

Przedszkole Publiczne w Świlczy dzięki inicjatywie dyrektor Danuty Rusin zakwalifikowało się do Ogólnopolskiego projektu Archi-Przygody realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Archi-przygody to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym. Główne założenia programu skupiają się wokół sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia projektowania i realizacji budowli oraz docenienia tradycji architektonicznych. Zajęcia prowadzone przez panią architekt przybliżały szeroko rozumianą sztukę architektury oraz możliwość wykorzystania zmysłów do poznawania najbliższego otoczenia. Rozwijały u dzieci wrażliwości estetyczną, rozbudzały ciekawość poznawczą, twórcze myślenie, poszerzały słownictwo w zakresie dotyczącym architektury.

W październiku i listopadzie dzieci z grupy IV podczas cyklu 10 spotkań, zdobywały wiedzę o architekturze. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia. Dowiedziały się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą zapoznały się z trudną sztuką budowania.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach z dużym entuzjazmem podchodziły do każdego zadania. Wykazywały się kreatywnością i pomysłowością tworząc ciekawe budowle. Realizacja całego programu była dla grupy IV wielką, niezapomnianą przygodą oraz cenną lekcją postrzegania siebie w powiązaniu z otaczającą nas przestrzenią.

08.10.2020
Zajęcia nr 1 „Ja i moje otoczenie”. Celem zajęć były zagadnienia dotyczące postrzegania samego siebie w powiązaniu z otoczeniem, dzieci uczyły się wyodrębniania cech przyjaznego otoczenia, takiego w którym czują się najlepiej. Podczas zajęć miały okazję dowiedzieć się na czym polega praca architekta oraz poznać podstawowe narzędzia jego pracy. Sporządzały portrety siebie oraz rysowały przyjazne dla siebie środowisko.


12.10.2020
Zajęcia nr 2 „Przewodnik po mojej okolicy”. Celem zajęć było poznanie najbliższej okolicy, nabycie umiejętności przekazania innym wiedzy na temat wartości przestrzennych miejsc z bliskiego otoczenia oraz kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni i czytania mapy. Pani architekt wprowadziła przedszkolaki w świat map, uczyła je odnajdywać na mapie znane im miejsca oraz charakterystyczne budowle. Dzieci rysowały trasę wykonywały odpowiednie oznaczenia poznanych miejsc- muzeum, apteka, basen, plac zabaw.

15.10.2020
Zajęcia nr 3 „Modele przestrzenne” Celem zajęć było ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, poznanie podstaw modelowania oraz doskonalenie umiejętności manualnych. Dzieci, podzielone na kilkuosobowe zespoły, miały za zadanie wykonanie przestrzennych makiet architektonicznych. Przy użyciu tekturowych pudełek, kolorowego papieru, materiału przyrodniczego oraz plasteliny wykonały makiety parku, przedszkola, wnętrza budynku mieszkalnego .

22.10.2020
Zajęcia nr 4 „Schronienie”. Na podstawie baśni „Trzy małe świnki” dzieci analizowały trwałość materiałów używanych do budowy domów, oglądały i poznawały cechy materiałów budowlanych: cegieł, kamieni, drewna i metalu, poznawały na ilustracjach warianty budowania z różnych materiałów. Kolejnym etapem zajęć było budowanie makiety schronienia przy użyciu, pudełek, drewnianych patyczków i plasteliny. Przedszkolakom najbardziej przypadła do gustu ostatnia część zajęć, która poświęcona była budowaniu schronienia w sali przedszkolnej. Przy pomocy szarego papieru wykonały schronienie i ozdobiły go flamastrami.

26.10.2020
Zajęcia nr 5 „Dom i ogród” Celem zajęć było określenie, jakie wartości powinno reprezentować zdrowe środowisko mieszkaniowe oraz jak łączyć architekturę budynku z otoczeniem. Dzieci oglądały zdjęcia satelitarne okolicy przedszkola oraz omówiły widoczne na nim elementy: budynki, tereny zielone, ścieżki komunikacyjne. Poznały znaczenie ogródków przydomowych oraz w jaki sposób dom łączą się z ogrodem, do czego służą balkony, werandy i tarasy. Następnie dzieci wykonywały makiety ukazujące połączenie domu z ogrodem.

27.10.2020
Zajęcia nr 6 „Skala i proporcje”. Dzieci zapoznawały się z pojęciem skali oraz proporcji ludzkiego ciała na podstawie rysunku „człowieka witruwiańskiego” Leonarda da Vinci. Najpierw mierzyły swój wzrost i zaznaczały na arkuszu przymocowanym do ściany, później odrysowywały swoje sylwetki na kartonach, a na końcu formowały z plasteliny model człowieka swojego wzrostu w skali 1:10.

29.10.2020
Zajęcia nr 7 ,„Ciepło, zimno? Moje kolory”. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na wrażenia barwne w najbliższym otoczeniu, rozróżnianie odczuć związanych z materiałami nieprzetworzonymi (naturalnymi) i barwionymi sztucznie, postrzeganie barw w oświetleniu naturalnym i sztucznym oraz zmienność i subiektywność odczucia koloru oraz ich związek z samopoczuciem. Przedszkolaki miały okazję mieszając farby, uzyskiwać kolory pochodne od barw podstawowych, zapoznały się z zasadą działania koła barw, obserwowały kolory światła słonecznego rozszczepione przez pryzmat , same projektowały kolorystykę wnętrza.

02.11.2020
Zajęcia nr 8 ,,Konstrukcje’’. Celem zajęć było poznanie różnych rodzajów konstrukcji, uświadomienie wpływu materiałów budowlanych na formę architektoniczną oraz opanowanie prostych technik budowania. Dzieci dowiedziały się z jakich elementów składają się budynki , mosty. Szczególne zainteresowanie budziły konstrukcje nietypowe – „wiszące mosty” i wieżowce. Przedszkolaki z różnych materiałów plastycznych w małych zespołach wykonały własne budowle- wysokie wieże i długie mosty.

03.11.2020
Zajęcia nr 9 „Przedszkole i jego otoczenie”. Głównym celem zajęć było poznanie najbliższego otoczenia oraz uświadomienie sobie potrzeb, które powinno ono spełniać. Dzieci na mapie terenu przedszkola za pomocą kolorowych chorągiewek oznaczały różne funkcje terenu: ścieżki i drogi, tereny zielone, miejsca do zabawy, miejsca do nauki oraz miejsca jeszcze niewykorzystane. Tym samym uczyły się odnajdywania obiektów na mapie, oceniały wartość otoczenia , zastanawiały się nad zmianami i zagospodarowaniem przestrzeni niewykorzystanych.

05.11.2020
Zajęcia nr 10 „Przyjazne miasto i miejscowość”. Celem zajęć było uświadomienie przedszkolakom oczekiwań człowieka wobec środowiska zurbanizowanego m.in. znaczenia przestrzeni publicznych i bliskiego codziennego dostępu do żywej przyrody. Dzieci budowy makiety miasta z wykorzystaniem prac z poprzednich zajęć. Całość wyglądała bardzo realistycznie, ale najważniejszy był fakt, że wszystkie elementy makiety wykonały samodzielnie.

Na zakończenie zajęć z Archi-przygody dzieci z grupy IV otrzymały od pani architekt pamiątkowe dyplomy , smaczne gruszki oraz cebulki kwiatów do posadzenia w ogrodzie i założenia hodowli w sali zajęć.


Edyta Niemiec