Plakat akcji pomocy dla ZuziDyrektor Przedszkola Publicznego w Świlczy
zaprasza Dzieci, Rodziców i Społeczność Lokalną do
wzięcia udziału w akcji charytatywnej pod hasłem:

„Pomóżmy Zuzi”.

Akcja polega na zbieraniu plastikowych nakrętek. Chcemy w ten sposób pomóc Zuzi i Jej Rodzicom w zakupie nowoczesnego wózka inwalidzkiego , który ułatwi funkcjonowanie dziewczynce.

Nakrętki można przynosić do Przedszkola w Świlczy i składać w przygotowanym pojemniku przy wejściu głównym.

Danuta Rusin
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Świlczy