Dostrzegając potrzeby współczesnej edukacji Wójt Gminy Świlcza Pan Adam Dziedzic przekazuje znaczne nakłady finansowe na rozwój w wielu obszarach edukacyjnych oraz podnoszenie standardów kształcenia poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w placówkach oświatowych. Dyrektor wraz z zespołem nauczycieli dziękują za dostrzeganie potrzeb naszego przedszkola.

W ostatnim czasie w Przedszkolu Publicznym w Świlczy dokonano wielu remontów i inwestycji:

 • założono tablice multimedialne do pracy z dziećmi w każdej Sali i dywan interaktywny w Sali gimnastycznej do pracy z dziećmi,
 • zakupiono pomoce dydaktyczne gabinetu logopedycznego, kształcenia specjalnego i do kącików zainteresowań dzieci,
 • zainstalowano klimatyzację w salach zajęć, Sali gimnastycznej oraz jadalni,
 • dokonano montażu rolet z tkaniny zaciemniającej w salach zajęć,
 • wyszpachlowano i pomalowano wszystkie sale zajęć, salę gimnastyczną, kuchnię, jadalnię i korytarze na paterze i 1 piętrze,
 • wymieniono parkiet w czterech salach na wykładzinę podłogową,
 • wyremontowano uszkodzone deski w piaskownicach w ogrodzie przedszkolnym,
 • pomalowano stanowiska gimnastyczne na placu zabaw, ławki w ogrodzie przedszkolnym,
 • naprawiono poszycie dachowe,
 • dokonano wycinki i wywozu niebezpiecznych drzew,
 • wymieniono poręcze na klatce schodowej,
 • jesteśmy w trakcie wykonania nowego ogrodzenia wokół przedszkola dzięki dobremu planowaniu Pani dyrektor i dostrzeganiu potrzeb przedszkola.

Na obecny rok kalendarzowy planowane są następne inwestycje: remont pomieszczenia starej wentylatorni, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów na klatce schodowej przy kuchni i dwa pomieszczenia kuchenne, instalacja wewnątrz budynku dwóch baz telefonicznych z słuchawkami bezprzewodowymi, montaż telefonu IP, wymiana systemu analogowego na system cyfrowy IP w miejsce zużytego systemu – kamery, demontaż starych drzwi, montaż nowych w magazynach przy salach, szatni nauczycieli i personelu pomocniczego, modernizacja trzech piaskownic, wymiana papy na wiatrołapach przy wejściach, modernizacja telewizji dozorowej CCTV z analogowej na IP – wymiana rejestratora IP 16 – kanałów z dyskiem twardym 6TB, kamera IP 2MpxIR przy dwóch wejściach głównych, założenie ograniczników na samochody na parkingu od strony cmentarza.

Utrzymanie prawidłowego stanu obiektów oświatowych i dbałość o infrastrukturę to wynik bardzo dobrej współpracy i zaangażowania Wójta Gminy Świlcza Pana Adama Dziedzica oraz Pani dyrektor Danuty Rusin. Efektem tych działań jest zadbany budynek i jego otoczenie zapewniające bezpieczne warunki nauki i pracy w naszym przedszkolu.