Dziewczynki z wycinankami
  • „Maluch w świecie muzyki” – innowacja realizowana przez nauczycielki grupy I (dzieci 3 letnie) ma na celu wprowadzenie dzieci w świat muzyki, rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz dostarczenie nowych przeżyć.

  • „Zajęcia z muzyką – Aeromix” – innowacja realizowana przez nauczycielki grupy II (dzieci 3, 4 letnie) ma na celu rozwijanie aktywności ruchowej do muzyki (aerobik, muzyka nowoczesna, afrykańska, klasyczna itp.)

  • „Mały patriota” – innowacja realizowana przez nauczycielki grupy III (dzieci 5, 6 letnie) ma na celu poszerzenie treści wychowania patriotycznego.

  • „Bezpieczny przedszkolak” – innowacja realizowana przez nauczycielki grupy IV (dzieci 5, 6 letnie) ma na celu przygotowanie dziecka do bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości.

  • „Przyjaciel przyrody” - innowacja realizowana przez nauczycielki grupy V (dzieci 4, 5 letnie) ma na celu poszerzenie wiedzy na temat przyrody poprzez doświadczenia i eksperymenty.