1. Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

Napis Zdrowo jem, więcej wiem!

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

  1. Projekt „Zabawy sztuką”

Chłopiec i dziewczynka - zabawa sztuką

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest  propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

  1. Program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę”

Niebieska mrówka ze szklanką wody i dzbankiem

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.
Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.
W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

  1. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

image004

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjny na temat ekologii dla przedszkoli i szkół podstawowych (kl.1-3), którego celem jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko, dary natury oraz do ruchu i aktywnego życia w zgodzie z naturą.

  1. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025”

Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

Program ma na celu promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Program skierowany jest, między innymi, do placówek wychowania przedszkolnego. Otrzymane środki będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla dzieci biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

  1. „Ogólnopolski program rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku 3 – 6 lat”

Jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Zajęcia są odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.

  1. Program „Przedszkole Promujące Zdrowie”.

Przedszkole promujące zdrowie

Nasze przedszkole przystąpiło również do „Rejonowej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie”.

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.