Edukacja ekologiczna w ostatnich latach stała się jedną z ważniejszych dziedzin w życiu przedszkola. Mając na uwadze wzbogacanie świadomości ekologicznej, rozbudzanie ciekawości przyrodniczej u dzieci jak również ochronę środowiska 31 maja 2022 r. w przedszkolu w Świlczy z inicjatywy dyrektora Przedszkola w Świlczy Pani Danuty Rusin odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny plastyczno-konstrukcyjny „Ekoludek”.

Koordynatorami Konkursu były nauczycielki: Barbara Czernicka, Agata Jemioła.

Honorowy Patronat nad Konkursem objął Wójt Gminy Świlcza Pan Adam Dziedzic. Celem konkursu było poszerzania treści z zakresu kształcenia świadomości ekologicznej, postrzeganie norm ekologicznych przez samych siebie i innych, propagowanie zachowań przyjaznych środowisku.

Uczestnikami były przedszkolaki z terenu gminy Świlcza z różnych placówek tj. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 1. Przedszkole w Trzcianie
 2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzcianie
 3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach
 4. Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach
 5. Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Dąbrowie
 6. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli
 7. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach.
 8. Przedszkole w Świlczy

Dzieci przybyły pod pieczołowitym nadzorem ze strony nauczycieli, rodziców, a także niektórych dyrektorów.

Uroczystość odbyła się w Przedszkolu w Świlczy.

Pani dyrektor Przedszkola w Świlczy Danuta Rusin powitała zaproszonych gości: Wójta Gminy Świlcza Pana Adama Dziedzica, Zastępcę Wójta Gminy Świlcza Pana Sławomira Stykę, z-cę Kierownika Referatu Nieruchomości Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pana Dawida Homę, Panią Justynę Pachnicką- Rzepkę ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce, dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Pana Krzysztofa Potockiego.

Przemawiając do zgromadzonych Pani dyrektor Danuta Rusin nawiązała do treści ekologicznych zwracając uwagę na ważną rolę prowadzenia w przedszkolu działań ekologicznych, ochrony środowiska naturalnego. Zaznaczyła, iż edukacja ekologiczna jest w znacznej mierze związana z pracami wytwórczymi dzieci oraz zdobywaniem i utrwalaniem wiadomości na temat wpływu techniki na środowisko człowieka, rozumienie konieczności sortowania odpadów oraz różnych źródeł energii. Należy u dzieci kształtować wszelkie postawy proekologiczne.

Preludium do przeglądu był występ przedszkolaków z Przedszkola w Świlczy.

Dzieci zaprezentowały wiersz o tematyce ekologicznej, układ choreograficzny do piosenki „Leśne duszki”, „Taniec z parasolami” oraz taniec z krzesełkami.

W Konkursie udział wzięło 35 przedszkolaków. 

Uczestnicy Konkursu wykonali Ekoludki z różnych materiałów wtórnych, odpadów stosując różnorodne techniki plastyczno-konstrukcyjne. Poszerzyły wiedzę dotyczącą segregowania i wtórnego wykorzystywanie niektórych odpadów, upowszechniły wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów i korzyści płynących z recyklingu odpadów, rozwinęły prawidłowe postawy ekologiczne wobec środowiska naturalnego.

Komisja w składzie:

 1. Justyna Pachnicka- Rzepka – przewodnicząca
 2. Zbigniew Lis- członek Komisji
 3. Dawid Homa- członek Komisji

Spośród 35 prac przyznała następujące miejsca i wyróżnienia dla uczestników:

 1. miejsce: Maciej Kajzar z Przedszkola w Świlczy
 2. miejsce: Izabela Szuster z oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Dąbrowie
 3. miejsce: Karol Kiełb z Przedszkola im. Jana Pawła II w Bratkowicach

Wyróżnienia zdobyli:

 1. Tymoteusz Gul, Amelia Przywara, Michał Hoszko z oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Dąbrowie
 2. Kacper Macieląg, Juliusz Kantecki, Piotr Bachórz z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli
 3. Aleksandra Lech, Jagoda Kowalik, Julia Chmaj, Ignacy Rzeszutek z Przedszkola ze Świlczy
 4. Bartosz Jucha, Karolina Przywara, Nikola Chmiel z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
 5. Kacper Świder, Tomasz Śliż, Antoni Wilk z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach
 6. Fabian Barnak, Gabriela Ząbczyk, Miłosz Ochał, Magdalena Lis z Przedszkola im. Jana Pawła II w Bratkowicach
 7. Kornelia Rokosz, Julia Skiba z Przedszkola w Trzcianie
 8. Kilian Chrapusta, Adam Stupnicki, Marcel Zięba, Kacper Kałucki, Sebastian Szyszka z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzcianie

Pozostali uczestnicy za udział w Konkursie otrzymali dyplomy i upominki.

Wszyscy uczestnicy Konkursu wykazali się pomysłowością i kreatywnością.

Nagrody wręczyli Wójt Gminy Świlcza Pan Adam Dziedzic, dyrektor Przedszkola w Świlczy Pani Danuta Rusin oraz przewodnicząca Jury Pani Justyna Pachnicka- Rzepka. Opiekunowie ze wszystkich placówek otrzymali podziękowania.

Konkurs Ekologiczny propagował zdrowy styl życia rodziny, zachęcał do wspólnego spędzania czasu z rodzicami podczas wykonywanych prac na w/w Konkurs. Taki sposób spędzania czasu dziecka z rodziną wyklucza uzależnienie od urządzeń multimedialnych, Internetu. Konkurs ten stanowi również dobrą inicjatywę dla rodziny do dbania o higienę umysłu i wspólnego spędzania czasu jak również prowadzenie zdrowego proekologicznego trybu życia. Wskazuje dzieciom i rodzicom drogę: Jak żyć ekologicznie.

Edukacja ekologiczna ma za zadanie zbliżyć dziecko do świata przyrody, nauczyć odpowiedniego podejścia do świata roślin i zwierząt. Każdy mały krok proekologiczny, który stawiamy razem z dzieckiem działa na korzyść kolejnych pokoleń.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i wspólne uroczyste świętowanie oraz za życzliwość i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Barbara Czernicka


Zapraszamy do galerii zdjęć:

Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Gminny Konkurs Ekologiczny EKOLUDEK
Previous Next Play Pause