Grupa Pszczółki

Tydzień I. Niby tacy sami, a jednak inni
 

 • Dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci.
 • Rozwijanie aktywności badawczej, zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków.
 • Zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel, zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie.

Tydzień II. Wakacyjne podróże

 • Rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność.
 • Poznawanie różnych środowisk przyrodniczych.
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności aparatu artykulacyjnego.

Tydzień III. Pożegnania nadszedł czas

 • Rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi, rozwijanie mowy komunikatywnej.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku.
 • Utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku.

Tydzień IV. Projekt "Segregacja śmieci"

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, dostrzeganie i powtarzanie rytmu muzycznego.
 • Poznanie rodzajów szklanych przedmiotów, rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej.

Piosenka do nauki: ,, Po łące biega lato”

1.Po łące biega lato
   uwija się jak bąk.
   "Dzień dobry" mówi kwiatom
   i pieści każdy pąk.

Refren:
   Kto chce się z latem spotkać,
   Niech idzie z nami tam.
   Rumianek i stokrotka
   pokażą drogę nam.

2.Pomaga lato pszczołom,
   na kwiatach też się zna.
   Uśmiecha się wesoło
   i w berka z wiatrem gra!