Dyrektor Przedszkola w Świlczy zatrudni od dnia 18 marca 2024r. woźną oddziałową w wymiarze 1,0 etatu.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum podstawowe,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności.
 • sumienność
 • uczciwość
 • punktualność
 • komunikatywność
 • pracowitość
 • rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo,
 2. miejsce pracy: Przedszkole w Świlczy
 3. wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Przedszkolu w Świlczy
 4. pierwsza umowa o pracę na czas określony.

Podstawowe obowiązki:

 • utrzymanie w czystości powierzonego pomieszczenia i sprzętu,
 • pomoc wychowankom podczas zabaw i zajęć,
 • pełnienie dyżuru w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci.

Oferty pracy (CV, oświadczenie o niekaralności i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje) należy składać lub przesyłać na adres:

Przedszkole w Świlczy, 36-072 Świlcza 116 A lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do dnia 28.02.2024 r. z dopiskiem “Oferta pracy”

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Przedszkole w Świlczy, 36-072 Świlcza 116 A, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pomocnicze,
 • Informacje o odbiorcach danych: Przedszkole w Świlczy, 36-072 Świlcza 116 A,
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pomocnicze – do 2 miesięcy,
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.