Grupa Skrzaty
 • 6:30 – 08:00: Zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, integrujące grupę. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

 • 08:00 – 08:20: Śniadanie. Kulturalne spożywanie posiłku.

 • 08:20 – 09:00: Zajęcia dydaktyczne według miesięcznego planu pracy.

 • 09:00 – 10:00: Zabawy dowolne inicjowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Język angielski.

 • 10:00 – 10:45: Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze.

 • 10:45 – 11:00: Kontakt z literaturą. Przygotowanie do obiadu.

 • 11.00 – 11.20: Obiad

 • 11.20 – 14.00: Odpoczynek do muzyki relaksacyjnej. Czynności higieniczne. Religia.

 • 14.00 – 14.20: Posiłek.

 • 14.20 – 15:00: Rytmika. Doskonalenie umiejętności dzieci. Praca indywidualna z dziećmi.

 • 15:00 – 15:30: Stwarzanie okazji do doświadczeń, eksperymentów, rozwijanie uzdolnień dzieci.

 • 15.30 – 16.30: Swobodna działalność dziecka, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne.