Grupa Skrzaty

6.30 – 8.40  Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, integrujące grupę. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania.

8.40 – 9.00 Śniadanie. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i podczas posiłków.

9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne wg miesięcznego planu pracy.

9.30 – 10.15 Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Samodzielna działalność dzieci w kącikach tematycznych. Język angielski.

10.15 – 10.45 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery. Obserwacje przyrodnicze.

10.45 – 11.00 Kontakt z literaturą. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu.

11.00 – 11.20 Obiad

11.20 – 14.00 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej. Czynności pielęgnacyjno-higieniczne.

14.00 – 14.20 Podwieczorek.

14.20 – 15.00 Religia. Rytmika. Doskonalenie umiejętności dzieci. Stwarzanie okazji do eksperymentowania, konstruowania, rozwijania zdolności i zainteresowań.

15.00 – 15.30 Praca indywidualna, wyrównawcza, wspomagająca rozwój dziecka.

15.30 – 16.30 Swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań. Rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne. Prace porządkowo - gospodarcze.