Grupa Skrzaty
Grupa I - Skrzaty
 
Godz.Rozkład dnia

06.30 - 08.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.

08.00 - 08.10

Przygotowanie do śniadania, mycie rąk.

08.10 - 08.30

Śniadanie.
 

08.30 - 08.50

Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
 

08.50 - 10.15

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
 

10.15 - 11.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, na sali zabaw.
 

11.00 - 11.15

Kontakt z literaturą dziecięcą (opowiadania, wiersze, zagadki), przygotowanie do obiadu.
 

11.15 - 12.00

Obiad, przygotowanie do odpoczynku.
 

12.00 - 13.00

Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
 

13.00 - 16.30

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu.
 

ok. 14.00

Podwieczorek.