Grupa III - Żabki
Grupa III - Żabki
 
Godz.Rozkład dnia

08.00 - 08.30

Zabawy dowolne, prace porządkowo-gospodarcze, przygotowanie do śniadania.

08.30 - 09.00

Śniadanie.

09.00 - 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę.

10.00 - 10.30

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30 - 11.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, na stadionie sportowym.

11.00 - 11.30

Kontakt z literaturą dziecięcą (opowiadania, wiersze, zagadki), przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00

Obiad.

12.00 - 12.30

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
 

12.30 - 13.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe (sala gimnastyczna, sala zabaw).
 

13.00– 15.00

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę.
 

ok. 13.30

Podwieczorek.