Grupa III - Żabki
 • 08.00 – 08. 30: Śniadanie. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole podczas posiłków.
 • 08.30 – 09.00: Ćwiczenia poranne. Utrwalanie piosenek, wierszy, zabaw rytmicznych.
 • 09.00 – 10.00: Zajęcia dydaktyczne wg miesięcznego planu pracy.
 • 10.00 – 10.30: Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Samodzielna działalność dzieci w kącikach tematycznych.
 • 10.30 – 11.00: Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery. Obserwacje przyrodnicze. Zabawa ruchowa.
 • 11.00 – 11.30: Przygotowanie do obiadu. Obiad.
 • 11.30 – 12.00: Zabawy relaksacyjne. Kontakt z literaturą dziecięcą. Język angielski.
 • 12.00 – 12.30: Praca indywidualna, wyrównawcza, wspomagająca rozwój dziecka.
 • 12.30 – 13.00: Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, ruchowo-muzyczne na sali dydaktycznej lub gimnastycznej.
 • 13.00 – 13.30: Przygotowanie do posiłku. Posiłek.
 • 13.30 – 14.00: Swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności dzieci.
 • 14.00 – 14.30: Stwarzanie okazji do eksperymentowania, konstruowania, rozwijania indywidualnych zdolności dzieci. Rytmika.
 • 14.30 – 15.00: Prace gospodarczo – porządkowe. Religia.