Grupa II - Pszczółki
Grupa II - Pszczółki
 
Godz.Rozkład dnia

07.30 - 08.00

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka.
 

08.00 - 08.10

Przygotowanie do śniadania.
 

08.10 - 08.30

Śniadanie.
 

08.30 - 08.55

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę.
 

08.55 - 10.15

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
 

10.15- 11.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy ruchowe w sali zabaw lub w sali gimnastycznej.
 

11.00- 11.15

Kontakt z literaturą dziecięcą (opowiadania, wiersze, zagadki), przygotowanie do obiadu.
 

11.15- 11.45

Obiad.
 

11.45- 12.30

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
 

12.30- 13.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe (sala gimnastyczna, sala zabaw).
 

13.00– 15.30

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę.

ok. 13.45

Podwieczorek.