Grupa II - Pszczółki
 • 07.30 – 08.20: Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, integrujące grupę, przygotowanie do śniadania.
 • 08.20 – 08.40: Śniadanie. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole podczas posiłków.
 • 08.40 – 09.30: Zajęcia dydaktyczne wg miesięcznego planu pracy.
 • 09.30 – 10.30: Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Samodzielna działalność dzieci w kącikach tematycznych.
 • 10.30 – 11.00: Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.
 • 11.00 – 11.15: Kontakt z literaturą. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu. Język angielski.
 • 11.15 – 11.40: Obiad
 • 11.40 – 13.00: Zabawy relaksacyjne, konstrukcyjne. Zajęcia w ogrodzie.
 • 13.00 – 13.30: Posiłek
 • 13.30 – 14.00: Praca indywidualna, wyrównawcza, wspomagająca rozwój dziecka. Religia.
 • 14.00 – 15.30: Swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności dzieci. Stwarzanie okazji do eksperymentowania, konstruowania, rozwijania indywidualnych zdolności dzieci. Rytmika.