Dziecko ma prawo:

 • akceptacji takim jakie jest,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymanie w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
 • spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
 • badania i eksperymentowania,
 • doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 • otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
 • snu i odpoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,
 • jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,
 • zdrowego jedzenia.