Grupa IV - Motylki
Grupa IV - Motylki
 
Godz.Rozkład dnia

07.30 - 08.00

Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka.
 

08.00 - 08.30

Zabawy dowolne, prace porządkowo-gospodarcze, przygotowanie do śniadania.
 

08.30 - 09.00

Śniadanie.
 

09.00 - 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę.
 

10.00- 10.30

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
 

10.30- 11.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, na stadionie sportowym.
 

11.00- 11.30

Kontakt z literaturą dziecięcą (opowiadania, wiersze, zagadki), przygotowanie do obiadu.

11.30- 12.00

Obiad.

12.00- 12.30

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

12.30- 13.00

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe (sala gimnastyczna, sala zabaw).

13.00– 15.00

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Zabawy i zajęcia ruchowo-rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu, pamięci i słuchu muzycznego. Działania plastyczno – konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę.

ok. 13.30

Podwieczorek.