Grupa V - Biedronki
  • 07.30 – 08.20: Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, integrujące grupę. Prace użyteczne. Zabawy graficzne i ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy logorytmiczne. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.
  • 08.20 – 08.40: Śniadanie. Kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole.
  • 08.40 – 09.30: Zajęcia dydaktyczne według miesięcznego planu pracy.
  • 09.30 – 10.20: Samodzielna działalność dzieci w kącikach tematycznych.
  • 10.20 – 11.00: Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery. Obserwacje przyrodnicze.
  • 11.00 – 11.15: Kontakt z literaturą. Zabawa ruchowa.
  • 11.15 – 11.40: Obiad
  • 11.40 – 13.15: Zajęcia przygotowujące do nauki czytania, pisania. Język angielski. Ćwiczenia gimnastyczne. Zajęcia w ogrodzie.
  • 13.15 – 13.30: Posiłek.
  • 13.30 – 15.30: Praca indywidualna, wyrównawcza, wspomagająca rozwój dziecka. Praca z dzieckiem zdolnym. Zajęcia rytmiczne. Religia. Swobodna działalność dziecka w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne. Eksperymentowanie. Rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności dzieci.