Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałek i w środę.

Głównym celem tych zajęć jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności, umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wspieranie jego wszechstronnego rozwoju. Zajęcia są ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się (kompensacja).

Dzieci uczestniczą w zajęciach, które wspomagają rozwój ruchowy, sprawność motoryczną, rozwijają umiejętności grafomotoryczne, kształtują płynność i dokładność ruchów. Przedszkolaki doskonalą pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnię, poszerzają swoje słownictwo, rozwijają umiejętność poprawnych i wyrazistych wypowiedzi. Usprawniają koordynację wzrokowo- ruchową, percepcję słuchową oraz kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne.

Poprzez właściwie dobierane metody i formy pracy dzieci uczą się wytrwałości, systematyczności, są chętne i zmotywowane to pokonywania wszelkich trudności związanych z nauką. Kształtują umiejętności współdziałania w grupie, nawiązują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Wszystkie te działania mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i pomoc w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

Opracowała: Edyta Niemiec