Dziewczynka maluje talerz farbamiKażde dziecko jest kreatywne. Każdy z nas urodził się z darem twórczości i z naturalną chęcią do tworzenia. Dziecko w okresie życia przedszkolnego działając w różnych sferach rozwija własną kreatywność, i pomysłowość oraz uzdolnienia. Bycie kreatywnym daje możliwość lepszego radzenia sobie z problemami, pomaga nawiązywać kontakty i przełamywać bariery.

Aby rozwijać u dzieci powyższe umiejętności w naszym przedszkolu z inicjatywy dyr. Danuty Rusin realizowany był projekt „Zabawa sztuką” w ramach którego zrealizowane zostały zadania.

Nasze przedszkolaki uczestnicząc w Międzynarodowym Dniu Kropki stworzyły ciekawe, niepowtarzalne prace plastyczne wykorzystując patyczki do uszu, paluszkami malowały do muzyki tworząc oryginalne obrazy. Łączyły kropki postaci z bajek, szukały kropek wokół siebie. Odkodowywały kropki na dywanie interaktywnym.

Dzień ten był przede wszystkim święto twórczości, odwagi w pokonywaniu samego siebie.

Przedszkolaki z gr I miały okazję poznać zupełnie nieznaną im do tej pory technikę malowania na mleku. Eksperyment został zainspirowany twórczością Wojciecha Fangora w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”. Maluchy z ogromnym zaciekawieniem przystąpiły do pracy. Kolorowe farby tworzyły niesamowite malowidła i sprawiały wrażenie ruchomych obrazów. Powstały piękne kolorowe prace.

Grupa dzieci 4 letnich uczestnicząc w zajęciach w plenerze wykonały „Drzewo życia” z użyciem darów jesieni bazując na obrazie Gustava Klimta. Przedszkolaki spacerując w ogrodzie przedszkolnym przytulały się do drzewa i zastanawiały się co drzewo mogłoby im powiedzieć, gdyby tylko potrafiło mówić. Stworzyły dzieło niemalowane z użyciem darów jesieni, szyszek, kasztanów, żołędzi, liści, nasion itp. Z zapałem układały kontur y drzewa a następnie wesoło bawiąc się wypełniały powstałe drzewo wspaniałymi pozyskanymi darami jesieni. Przeliczały szyszki, kasztany, nazywały kolory liści jesiennych.

Kolejnym zadaniem były : „Obrazy malowane nożyczkami” przy użyciu nożyczek i kolorowego papieru/gazet. Dzieci z Gr III stworzyły obraz: Kosz z owocami wykorzystując do tego nożyczki. Kształciły sprawność manualną, rozwijały wyobraźnię i ekspresję twórczą, kreatywność i pomysłowość. Kolorystyka owoców i warzyw była bardzo ciekawa i pomysłowa. Przedszkolaki jednocześnie wykształciły postawy prozdrowotne, utrwaliły wiedzę na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych, oraz uświadomienie dzieciom zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.

W październiku 2021r. odbyły się zajęcia w grupie IV – 6 latków z projektu „Zabawy sztuką – edukacja przez ruch D. Dziamskiej – kropki, kreski, owale, fale i spirale”.

Tematem zajęcia było „Malowanie deszczu”. Podczas zajęcia dzieci rozwijały ekspresję ruchową, plastyczną, słowną i muzyczną oraz percepcję wzrokowo – ruchowo – słuchową. Rozpoznawały i nazywały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni. Dzieci powitały się wierszykiem o deszczu podając sobie wyciętą z papieru kropelkę deszczu. Po rozmowie o jesiennej pogodzie bawiły się do muzyki z parasolkami reagując na zmianę tempa i nastroju muzyki. Rytmiczne kreślenie kresek niebieską kredką do muzyki było ćwiczeniem na stabilizację lateralną. Planowanie ruchu – kreślenie laseczki parasola odrysowując od kształtu dłoni, to kolejny etap wykonania parasola z koła zgiętego na pół. Przy okazji dzieci utrwaliły nazwy figur geometrycznych oraz kolorów. Po ozdobieniu parasoli kredkami dzieci urządziły wystawę swoich prac.

Natomiast Przedszkolaki z gr V zaprezentowały swoje emocje w obrazach z plasteliny tworząc swoje małe dzieła sztuki. Przedstawiły nastrój wyrażony kolorem - barometr emocji w postaci własnego dzieła sztuki.

Realizując zadanie „Sztuka ekspresyjna”- ruch, taniec, śpiew, zabawa, wszystkie grupy przedszkolne rozwijały wielozmysłowe doznania dzieci stosując różnorodne formy i techniki pracy.

Zrealizowane zadania przyczyniły się do rozwoju twórczej aktywności dzieci poprzez zabawę, wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym, rozwinęły postawę twórczą z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością. Dzieci zapoznały się z różnorodnymi technikami plastycznymi, z wybranymi dziełami i ich twórcami, rozwinęły poczucie estetyki piękna. Zaprezentowały swoje prace na wystawie w przedszkolu. Ukształtowały umiejętność rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów, doskonaliły umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki. Również obcowały z językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieła sztuki, rozwinęły zainteresowania światem przyrody. Doskonaliły umiejętności konstrukcyjne, odkryły w sobie pokłady dziecięcych talentów. Praca zespołowa przyczyniła się do budowanie więzi w grupie przedszkolnej, rozwijania wiary we własne możliwości.

Realizowane zadania nie sprawiały dzieciom trudności z zapałem i zachwytem realizowały je w poszczególnych grupach przedszkolnych. Zadania były dostoswane do wieku dzieci przedszkolnych.

Barbara Czernicka


Zapraszamy do galerii zdjęć:

Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Sztuka w życiu dziecka
Previous Next Play Pause