Oddziaływanie telewizji na psychikę dziecka jest przedmiotem wielu rozmów, programów, publikacji. Tymczasem ilość komputerów wzrasta lawinowo.

Liczba dzieci korzystających z gier komputerowych jest bardzo duża, a poświęcony na nie czas nadal rośnie. Korzystanie przez starsze dzieci z gier nie jest zazwyczaj kontrolowane, gdyż rodzice często nie umieją się nim posługiwać. A przecież rodzice powinni decydować o tym jakie programy są uruchamiane na komputerze w jaki sposób korzysta z nich dziecko.

Prawidłowo stosowany komputer daje ogromne korzyści. Edukacja poprzez zabawę stanowi jeden z ważniejszych argumentów dla zastosowania komputera w pracy z małym dzieckiem. W wielu programach istnieje zasada „bawiąc – uczyć”. Są programy pozwalające kształtować konkretne umiejętności związane np. z rozpoznawaniem liter, czytaniem, liczeniem. Inne są bardziej ogólne wspomagają rozwój umiejętności myślenia. Komputer umożliwia dostęp do ogromnych zasobów informacji. Dzieci mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich encyklopedii, słowników, bibliotek np. zwierząt, ptaków, utworów muzycznych. Dzieci starsze, posiadające większe umiejętności pracy z komputerem i bardziej samodzielne, mogą korzystać nawet z zasobów ogólnoświatowej sieci komputerowej - Internet.

Komputer rozwija zainteresowania, samodzielność, dostarcza rozrywki i relaksuje.

Wielu z nas z koniecznością zapoznania się z komputerem spotkało się będąc już dorosłymi ludźmi. Pamiętamy jakie stresy towarzyszyły procesowi uczenia. Oszczędźmy tego stresu dzieciom.

Korzystanie z komputera i odpowiednich gier i programów dla dzieci ma swoje dobre strony. Podkreśla się edukacyjne i terapeutyczne ich walory związane ze specyfikacją używania komputera, które wymaga znacznej sprawności koordynacji wzrokowo – słuchowej, procesów myślowych, refleksu.

Kontakt dziecka z komputerem pozwala na ćwiczenie koncentracji i sprzyja rozwojowi zdolności poznawczych. Ponieważ większość gier umożliwia dowolny wybór poziomu trudności i dostosowanie go do własnych możliwości, gracz ma możliwość wygrania. Wygrania wzmacnia poczucie własnej wartości a porażki ujmowane są w kategorii błędu, jednocześnie jest możliwość poprawienia. Taka możliwość daje poczucie sukcesu. Wiele gier uczy i sprzyja rozwojowi i pobudza wyobraźnię. Gry komputerowe są niezwykle atrakcyjne ponieważ pobudzają aktywność osobistą, pozwalają na ujawnienie zdolności, zainteresowań człowieka. Nowy świat gier komputerowych niesie ze sobą ogromne możliwości.

Ogromna odpowiedzialność spoczywa na rodzicach i nauczycielach, kontrolujmy zatem w jaki sposób dziecko używa komputer. Gry i programy, z jakich korzysta muszą być odpowiednie do jego wieku i zainteresowań. Kupując nowy program zainteresujmy się, dla jakiego wieku jest przeznaczony spróbujmy sami z nim popracować.

Posługiwanie się komputerem przez dzieci przynosi wiele korzyści, jednak gry nasycone obrazkami destrukcji, przemocy stanowią ważne zagrożenie społeczne. Dużo dzieci godzinami bawi się w zabijanie, rozrywanie przeciwników, słucha wybuchów, przyzwyczaja się do myślenia w kategoriach nie współdziałania ale walki. Żadna czynność wykonywana przez kilkadziesiąt godzin w tygodniu nie może pozostać bez znaczenia.

Człowiek zmienia się pod wpływem tego, co robi nawet jeżeli wykonywana czynność jest zabawą. Dlatego warto zobaczyć i zastanowić się: „w co i jak gra Twoje dziecko”.

Opracowała: mgr Edyta Niemiec