Dziecko

Kochajcie dzieciństwo,
sprzyjajcie zabawom
 

Janusz Korczak napisał: „Bez szczęśliwego dzieciństwa, całe życie człowieka jest kalekie”.

Szczęśliwe dzieciństwo to miłość darowana dziecku przez rodziców.

Ktoś powiedział ": Powiedz, jak bawi się Twoje dziecko a powiem ci Kim jest".

Zabawa dziecka odzwierciedla jego przeżycia, emocje, nastroje.

Jak będzie bawić się w dzieciństwie tak też będzie funkcjonować w życiu dorosłym. Dlatego ważne jest, aby sprzyjać zabawie dziecka w czasie wykonywania tej czynności a więc stworzyć odpowiednie warunki do zabawy mające na uwadze ich bezpieczeństwo oraz rekwizyty czyli zabawki. Nie zawsze muszą być to drogie zabawki. Czasem proste naturalne są bardziej pouczające niż te drogie.

Zabawa pełni funkcję poznawczą. Dzięki niej dziecko poznaje świat, nabywa nowych doświadczeń.

W czasie zabawy dziecko odreagowuje napięcia, lęki, dzięki czemu zabawa ma funkcję kompensacyjną.

Zabawa pełni również funkcją diagnostyczną. Dzięki niej można określić poziom rozwoju dziecka i zakres jego mowy, poznanie otoczenia społecznego.

Dorosłym wydaje się, że dzieciństwo jest najpiękniejszym okresem w życiu dziecka. Poniekąd to prawda. Ta beztroska, radość, spontaniczność jest do pozazdroszczenia. Ale czy na pewno. Dziecko w zabawie również przeżywa smutki i niepokoje. Lecz nie wyolbrzymia ich, zaraz zapomina o nich i bawi się dalej beztrosko.

Rola dorosłych w zabawach dziecka jest ogromna. To oni czuwają nad prawidłową zabawą.

W przedszkolu obserwuję zabawę na co dzień. Śmiech, wesoła zabawa dzieci napawa optymizmem. Świat dziecka to świat zabawy.

Zabawa w przypadku dziecka to wypełnienie całego jego życia. Daje mu poczucie mile spędzonego czasu, a jednocześnie uczy przygotowując do skomplikowanego życia dorosłych.

Ważnym elementem sprzyjającym zabawie dziecka są zabawki, które przemawiają do dziecięcej wyobraźni, wyzwalają u dzieci inwencje twórczą. Są zabawki proste, wykonane w sposób prymitywny, wydawało by się ubogie. A czyż kawałek patyka, liść, łupina orzecha, szmatka, nie stanowią w ręku dziecka zabawki ukochanej. Jak wielką przyjemność sprawia gotowanie obiadu dla lalek, przyrządzanego z różnych traw, roślin posypanych piaskiem zamiast solą.

Zabawa spełnia podstawową funkcję w rozwoju małego dziecka. Wyró¿niamy zabawy tematyczne np. w sklep, w teatr., zabawy ruchowe w ogrodzie, zabawy konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne.

W dobie postępu technicznego w czasie, gdy zalewa nas fala taniej i krzykliwej rozrywki z telewizji i komputera itd., warto spędzić czas na zabawę z dzieckiem.

W imię zachowania własnego zdrowia można czas wypełnić zabawami ruchowymi na świeżym powietrzu. Taki model spędzania czasu wolnego pogłębia więź uczuciową między rodzicami i dziećmi, daje wiele radości.

Bożena Baran