Dwójka dzieci malująca buźki z emocjami

Emocje odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka. W okresie przedszkolnym następuje intensywny rozwój dziecka, w tym rozwój emocjonalny. Dzieci poznają, identyfikują i wyrażają emocje, przez co bogaci się ich życie emocjonalne. Dziecko, które w okresie edukacji elementarnej nie radzi sobie z emocjami, w magiczny sposób nie wyrośnie z problemu. Problem z upływem czasu zaczyna się zaostrzać. Brak umiejętności radzenia sobie z emocjami, takimi jak lęk, złość albo smutek mogą stanowić podłoże do rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci, a także wśród osób dorosłych. Nikt nie chce takiej wizji przyszłości dla dziecka.

Narzędzia i umiejętności w jakie wyposażymy naszego przedszkolaka dzisiaj, będzie doskonalił i wykorzystywał przez resztę swojego życia- również w dorosłości. D. Goleman podkreśla, że inteligencja emocjonalna jest pewnego rodzaju metazdolnością, która umożliwia korzystanie z innych posiadanych przez człowieka zdolności, włącznie z możliwościami intelektualnymi. Umiejętność panowania nad emocjami może wpływać na radzenie sobie z trudnościami, a także na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym i prywatnym.

Jak wspierać rozwój emocjonalny dzieci?

 1. Poszerzać samoświadomość dziecka, czyli wiedzę o tym, co odczuwa w danej chwili.
  • rozróżniać i nazywać podstawowe emocje, takich jak radość, smutek, złość, strach, wstręt, wstyd oraz zapoznawać z emocjami pochodnymi, np. rozczarowanie, nuda, zniecierpliwienie itp.
  • pomóc dziecku w poznawaniu siebie i skutecznych sposobów wyciszenia, uspokojenia,
  • uczyć komunikowania własnych potrzeb i emocji,
  • dzielić się własnymi doświadczeniami związanymi z przeżywaniem różnych emocjonujących sytuacji oraz zachęcać dzieci do dzielenia się wrażeniami, emocjami, np. W co dzisiaj się bawiłeś w przedszkolu? Jak Ci się podobało przedstawienie? Co cię zasmuciło? itp.
  • umożliwiać wyrażanie emocji przy użyciu różnych form wyrazu - malowanie, taniec, wcielenie się w role - gesty mimika itp.
  • uczyć identyfikować emocje u innych osób na podstawie mowy ciała (obrazki, zdjęcia, sytuacje z życia),
  • modelować, czyli dawać dobry przykład wyrażania i radzenia sobie z emocjami, np. odejdź, weź głęboki oddech albo trzy, policz do 10 albo do 100.
 2. Uczyć samokontroli czyli panowania nad emocjami.
  • akceptować uczucia dziecka, co nie oznacza akceptacji negatywnych zachowań, np. Widzę, że się złościsz. Każdy czasem się złości, jednak nie zgadzam się na bicie.
  • zawierać umowy z dzieckiem dotyczące pożądanych zachowań i sukcesywnie o nich przypominać, np. umawialiśmy się, że zwracamy się do siebie miło, pomagamy sobie w codziennych obowiązkach itp.
  • uczyć radzenia sobie z trudnymi emocjami jak złość, smutek, zniecierpliwienie, strach, np. poprzez czytanie bajek, opowiadań, rozmowę,
  • wspólne z dzieckiem poszukiwać sposobów, które pozwalają mu się wyciszyć, np. poprzez przytulanie, liczenie do 10, kolorowanie, wyciszenie w specjalnie stworzonym przez dziecko miejscu, zabawę ciastoliną.
  • wykorzystywać ćwiczenia relaksacyjne, naukę prawidłowego oddychania, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
 3. Rozwijać motywację czyli dążenie do celów pomimo niepowodzeń i porażek,
  • pomagać dziecku w poznawaniu siebie, swoich preferencji, talentów, zainteresowań, mocnych i słabych stron,
  • uczyć autoprezentacji oraz umiejętności wypowiadania własnego zdania. np. poprzez pytania pełne ciekawości: Co o tym sądzisz? Jak się z tym czujesz? Jaki masz pomysł na rozwiązanie?
  • stosować zachęty do działania, obdarzać dziecko uwagą, doceniać wysiłek włożony w pracę, np. widzę, że włożyłeś dużo pracy w kolorowanie tego obrazka, powinieneś być z siebie dumny itp.
  • budzić motywację wewnętrzną czyli ograniczyć kary i nagrody. Zwracać uwagę dzieci na ich własne pragnienia i uczucia, tym samym budzić wewnętrzną motywację, np. Czy tobie podoba się ten rysunek? Co chciałbyś zmienić? Czy jesteś zadowolony z występu? itp.
  • budzić poczucia sprawstwa, wiary we własne siły i możliwości, np. wierzę w ciebie, spróbuj, trzymam kciuki itp.
 4. Wzbudzać i uczyć empatii czyli wyczuwania uczuć innych osób, umiejętności spojrzenia na sytuację z ich punktów widzenia.
  • okazywać empatię - empatycznie reagować na emocje oraz potrzeby innych osób;
  • uczyć szacunku do uczuć i emocji innych osób; nie wyśmiewać,
  • uwrażliwiać na potrzeby innych ludzi i niesienia pomocy potrzebującym, np. poprzez udział w akcjach charytatywnych, pomoc osobom słabszych, starszym, niepełnosprawnym,
 5. Rozwijać umiejętności społeczne czyli umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innym
  • zapewnić dziecku kontakt z rówieśnikami, systematycznie uczęszczać do przedszkola,
  • rozróżniać i nazywać pozytywne i negatywne zachowania społeczne,
  • zawierać umowy, odwoływać się do nich,
  • używać zwrotów grzecznościowych w domu i poza nim,
  • reagować na występujące zachowania niepożądane - poszukiwać skutecznych rozwiązań, w razie potrzeby zapytać, np. wychowawcę,
  • rozwijać umiejętności współzawodnictwa, według zasad zdrowej rywalizacji, np. poprzez wspólne gry planszowe, karciane.

Polecane książki dla rodziców:

 • Faber J., Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały. Poradnik przetrwania dla rodziców dzieci w wieku 2-7 lat,
 • Nelsen J., Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków,
 • Shanker S., Self-Reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości,
 • Sobkowiak M., Przedszkolak w świecie emocji. Rozwój emocjonalny dziecka,
 • Żuczkowska Z.A., Dialog zamiast kar.

Polecane strony internetowe:

Polecane książki dla dzieci:

 • Filliozat I., Limousin V., Veille E., Akceptuję, co czuję. Moje Emocje,
 • Kasdepke G. Wielka księga uczuć,
 • Świat Emocji, kolekcja książek Hachette,
 • Huebner D., Co robić, gdy się złościsz. Techniki zarządzania złością,
 • Stążka- Gawrysiak A., Self- Reg. Opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę.

Opracowała: Ewa Gotkowska


Bibliografia:

 1. D. Huebner, Co robić, gdy się złościsz. Techniki zarządzania złością, Levyz, Olsztyn 2018, s. 4.
 2. M. Sobkowiak, Przedszkolak w świecie emocji.Rozwój emocjonalny dziecka, Oficyna MM, Poznań 2018, s. 31.
 3. D.Goleman, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997, s.37.