24 października 2013 roku, na terenie Przedszkola w Świlczy odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i nauczania zintegrowanego z terenu Gminy Świlcza.

Warsztaty poprowadziła Kierownik Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA w Rzeszowie mgr Iwona Biśto. Dotyczyły one wybranych elementów kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej wraz z praktycznymi pomysłami na zastosowanie ich w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nauczyciele poznali założenia integracji sensorycznej, wspomagającej proces zapamiętywania i uczenia się. W programie warsztatów znajdowały się również ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi i całego organizmu; ćwiczenia rytmicznej manipulacji z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych; graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie z wykorzystaniem przestrzennych i płaskich technik origami; zabawy przy muzyce oraz przykłady organizacji cykli zajęć zintegrowanych. Warsztaty poprowadzone zostały metodami aktywnymi z wykorzystaniem ruchu i muzyki. Wzięło w nich udział 46 nauczycieli, którzy poznali nowe metody i formy pracy, pracując indywidualnie, w parach i grupach.

Warsztaty przebiegły w miłej atmosferze, personel przedszkola zorganizował smaczny poczęstunek i zadbał o właściwe przygotowanie sal do zajęć ruchowo-tanecznych oraz plastycznych.