Dnia 20 stycznia 2016 r. odbyło się w gr III zajęcie koleżeńskie dla nauczycieli z j. angielskiego na temat: Czym lubisz się bawić- What do you like playing with...? prowadzone przez nauczycielkę Barbarę Czernicką.

Celem zajęcia było dzieci utrwalanie przez dzieci posługiwania się zwrotami grzecznościowymi typu: Good morning, Hello, How are you today, Have a nice day.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciu. Rozpoznawały i nazywały kolory, owocei warzywa, śpiewały piosenki w języku angielskim.

Nauczycielka zastosowała w czasie zajęcia ciekawe pomoce dydaktyczne typu kukiełki, ilustracje, przedmioty codziennego użytku, zabawki, gry i zabawy ruchowe, oraz orientacyjno- porządkowe typu Head, shoulders, knees and toys, Simon says, What is missing!

Przedszkolaki odszukiwały zwierzęta domowe- rozpoznawały, nazywały i przyporządkowywały poszczególnym zwierzętom pokarmy. Wykazały się znajomością słownictwa z zakresu zabawek, stosowały zwroty, oraz łańcuszek krótkich wypowiedzi typu: I like playing with cars/ dolls, blocks/ robot. Nauczycielki chętnie włączyły się do zajęć ucząc krótkiego wiersza na pamięć popartego ruchem.

Barbara Czernicka


Zapraszamy do galerii zdjęć: