14 stycznia 2016r. odbyło się w grupie IV zajęcie otwarte połączone z warsztatami.

Podczas zajęcia dzieci utrwaliły wiadomości z zakresu kształtowania pojęć matematycznych, śpiewały, tańczyły, zaprezentowały wiadomości zdobyte podczas zajęć z języka angielskiego.

Zajęcie zakończyły warsztaty , na których dzieci wraz z rodzicami wykonały prace plastyczne o tematyce zimowej.

Agata Jemioła


Zapraszamy do galerii zdjęć: