Dnia 11.01.2016 r. odbyło się w gr. III zajęcie otwarte z j. angielskiego dla rodziców na temat: Czym lubisz się bawić- What do you like playing with...? prowadzone przez nauczycielkę Barbarę Czernicką.

Na zajęciu dzieci utrwalały posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi typu:
Good morning, Hello, How are you today, Have a nice day. Rozpoznawały i nazywały kolory, owoce i warzywa, śpiewały piosenki w języku angielskim.

Nauczycielka zastosowała ciekawe pomoce dydaktyczne typu kukiełki, ilustracje, przedmioty codziennego użytku, zabawki, gry i zabawy ruchowe oraz orientacyjno- porządkowe typu Head, shoulders, knees and toys, Simon says, What is missing!

Przedszkolaki odszukiwały zwierzęta domowe, rozpoznawały, nazywały  i przyporządkowywały poszczególnym zwierzętom pokarmy. Wykazały się znajomością słownictwa z zakresu zabawek, stosowały zwroty oraz łańcuszek krótkich wypowiedzi typu: I like playing with cars/ dolls, blocks/ robot.

Na zakończenie zajęć dzieci poprosiły rodziców o włączenie się do zajęć, ucząc ich na pamięć krótkiego wiersza popartego ruchem.

Rodzice uczestnicząc w zajęciu otwartym mieli możliwość zaobserwowania nabytych przez dzieci umiejętności z zakresu języka angielskiego, nabytej znajomości słownictwa, zastosowania zwrotów grzecznościowych, stopnia rozumienia poleceń i komunikatów kierowanych do nich przez nauczyciela.

Barbara Czernicka


Zapraszamy do galerii zdjęć: