olimpiadaW przedszkolu ruch jest czymś naturalnym, dzieci w tym wieku nie potrzeba namawiać do zabawy, do biegania, do skakania. Organizując zabawy i ćwiczenia gimnastyczne można zauważyć, że wprowadzenie do ćwiczeń elementów współzawodnictwa, zachęca dzieci do osiągania lepszych wyników i pobudza ich ambicje. Sprzyjają temu okrzyki, pochwały, doping, nagrody oraz wygrana jednego z zespołów.

Na wzór Igrzysk Olimpijskich 18 czerwca 2018r. Przedszkole Publiczne w Świlczy po raz trzeci zorganizowało już olimpiadę dla przedszkolaków.

Patronat honorowy nad Olimpiadą Przedszkolaków objął Wójt Gminy Świlcza mgr inż. Adam Dziedzic.

Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Zastępca Wójta mgr inż. Sławomir Styka oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Świlczy – Pani Jagoda Gołąb.

W Olimpiadzie wzięły udział dzieci sześcioletnie z placówek z terenu gminy Świlcza. Każda z nich wystawiła jedną drużynę składającą się z 5 dzieci oraz grupy kibiców.

Celem całej zabawy było kształtowanie u dzieci cech charakteru (śmiałości i odwagi, wiary we własne siły, współdziałania w grupie, przestrzegania przepisów), zapoznanie z ideą Igrzysk Olimpijskich oraz z ceremoniałem olimpijskim, zachęcanie do uprawiania sportu oraz integrowanie przedszkoli i szkół poprzez wspólną zabawę.

Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor mgr Danutę Rusin został zapalony „znicz olimpijski” i nastąpił przemarsz drużyn z flagą Polski. Przed przystąpieniem do rywalizacji odśpiewano Hymn Polski.

Dzieci zmagały się w pięciu konkurencjach:

 • bieg slalomem na czworakach,
 • przeskoki nad przeszkodami,
 • skoki z woreczkami na czas,
 • rzuty obręczą do celu,
 • przekładanie piłki nad głową .

Olimpijskie zmagania oceniali sędziowie w składzie:

 1. Anita Wojnar
 2. Sabina Zięba
 3. Maciej Biliński 

Po podliczeniu punktacji przyznano:

I miejsce drużynie z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzcianie.

II miejsce drużynie Przedszkola Publicznego w Świlczy.

III miejsce drużynie z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mrowli.

Za udział uhonorowano:

 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie
 • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej
 • Przedszkole Publiczne w Bratkowicach

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni a zwycięzcy otrzymali puchary. W przerwie zmagań sportowych odbył się poczęstunek dla wszystkich zawodników i kibiców. Nagrody i poczęstunek zasponsorował Wójt Gminy Świlcza mgr inż. Adam Dziedzic

Organizując olimpiadę sportową przedszkolaków staraliśmy się połączyć rywalizację sportową sześciolatków z dobrą zabawą. Dlatego też konkurencje sportowe były dostosowane do wieku dzieci. Zasada fair play nikomu nie była obca – wszyscy przestrzegali prostych reguł gry, panowała przyjaźń, poszanowanie drugiej osoby i duch sportowy.