Bez ścisłej współpracy przedszkola z rodzicami trudno jest zapewnić optymalny rozwój dziecka we wszystkich dziedzinach życia, kształtować osobowość, prawidłową postawę, gwarantować sukces na miarę jego możliwości. Aby pogłębiać współpracę nauczycieli z przedszkolem, w miesiącu styczniu nauczycielka Barbara Czernicka zorganizowała warsztaty z rodzicami z Gr. III na temat: „Zimowe impresje i pejzaże”.

Rodzice korzystając z różnorodnych pomocy plastycznych: ( papier szary, bibuły, farby itp.) wykazali się niezwykłą inwencją twórczą i pomysłowością, wykonując wspólnie przestrzenne prace plastyczne. Zastosowali ciekawe techniki typu: origami, kolaż, malowanie, wykonując pejzaż zimowy i postać bałwana. Inspiracją dla rodziców były interesujące obrazki przedstawiające porę roku – zimę.

W przyjemnej atmosferze, przy herbatce, rodzice rozwijali własną kreatywność, inspirowali się wzajemnie wymieniając pomysłami.

Celem warsztatów było pogłębianie współpracy z rodzicami, zacieśnianie więzi, wzbogacanie wiedzy nauczyciela o nowe metody i formy pracy z rodzicami.

Warsztaty tego typu scalają rodzinę z przedszkolem, sprzyjają osiągnięciu właściwej komunikacji, są okazją do wymiany poglądów na temat dzieci, ich zachowań i rozwoju na placówce, sprzyjają ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych w zakresie zapewnienia dziecku prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Barbara Czernicka


Zapraszamy do galerii zdjęć: