Dnia 25.05.2018 do naszego przedszkola zostali zaproszeni bardzo wyjątkowi goście, a mianowicie gościliśmy strażaków z  Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy.

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci ze specyfiką swojej pracy, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz wypadku, dzieci dowiedziały się jak i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary.

Największe zainteresowanie wzbudziły samochody ratowniczo – gaśnicze. Dzieci miały możliwość zobaczenia z bliska wozów bojowych i sprzętu znajdującego się w nich.

Dużo radości sprawiło dzieciom  możliwość przymierzenia prawdziwego hełmu aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie  zadawały pytania. Na zakończenie spotkania otrzymały elementy odblaskowe.