Konkurs wewnątrzprzedszkolny - „Mały patriota”W naszym Przedszkolu w dniu 18 maja 2018 r. odbył się konkurs „Mały patriota”.

Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród najmłodszych, popularyzowanie poezji ukazującej piękno naszej Ojczyzny, upowszechnianie kultury języka wśród dzieci, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną, oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień wśród dzieci. Z każdej grupy przedszkolnej wystąpiło po dwoje przedszkolaków, którzy pięknie recytowali wiersze opiewające naszą Ojczyznę. Jury w składzie Pani dyr. Danuta Rusin, Pani Liliana Gołąb – przewodnicząca rady Rodziców, pani Paulina Kokoszka- polonistka i nauczycielka Barbara Czernicka- koordynator konkursu dokonały oceny występów przedszkolaków biorąc pod uwagę dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację utworu, oraz ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii 3-4 latków:

  • I-sze miejsce: Liliana Gołąb i Franciszek Jakubowski
  • II-gie miejsce: Filip Cioch i Liliana Ciebiera

W kategorii 5-6 latków:

  • I-sze miejsce: Borys Kurjański i Tomasz Jakubowski
  • II-gie miejsce: Blanka Bruchnicka i Kacper Tront
  • III-cie miejsce: Kaja Kokoszka i Paweł Skrzypek

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Konkurs ten przyczynił się do krzewienia wśród dzieci patriotyzmu, utrwalił u nich znajomość symboli narodowych, kształtował więź z krajem ojczystym.To właśnie zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie u dziecka obrazu ojczyzny, kreowanie właściwego emocjonalnego stosunku do jej historii, do miejsc pamięci narodowej i bohaterów narodowych.


Zapraszamy do galerii zdjęć: