Organizując zabawy i ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci przedszkolnych, można zauważyć, że wprowadzenie do ćwiczeń elementów współzawodnictwa, zachęca je do osiągania lepszych wyników i pobudza ich ambicje. Sprzyjają temu okrzyki, pochwały, doping, nagrody oraz wygrana jednego z zespołów.

Mając to na uwadze 11 czerwca 2019r. Przedszkole Publiczne w Świlczy po raz czwarty zorganizowało już olimpiadę dla przedszkolaków.

Patronat honorowy nad Olimpiadą Przedszkolaków objął Wójt Gminy Świlcza mgr inż. Adam Dziedzic.

Na uroczystość przybyli również zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Świlcza mgr inż. Sławomir Styka, Kierownik Urzędu Gminy Świlcza – Jacek Lis oraz Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Świlczy – Pan Grzegorz Kapusta.

W Olimpiadzie wzięły udział dzieci sześcioletnie z placówek z terenu gminy Świlcza. Każda z nich wystawiła jedną drużynę składającą się z 5 dzieci oraz grupy kibiców.

Celem całej zabawy było kształtowanie u dzieci cech charakteru (śmiałości i odwagi, wiary we własne siły, współdziałania w grupie, przestrzegania przepisów), zapoznanie z ideą Igrzysk Olimpijskich oraz z ceremoniałem olimpijskim, zachęcanie do uprawiania sportu oraz integrowanie przedszkoli i szkół poprzez wspólną zabawę.

Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor mgr Danutę Rusin został zapalony „znicz olimpijski” i nastąpił przemarsz drużyn z flagą Polski. Przed przystąpieniem do rywalizacji odśpiewano Hymn Polski.

Dzieci zmagały się w pięciu konkurencjach:

 • bieg slalomem na czworakach,
 • przeskoki nad przeszkodami,
 • skoki z woreczkami na czas,
 • rzuty obręczą do celu,
 • przekładanie piłki nad głową.

Olimpijskie zmagania oceniali sędziowie w składzie:

 1. Anita Wojnar
 2. Sabina Zięba
 3. Maciej Biliński

Po podliczeniu punktacji przyznano:

 • I miejsce drużynie ze Szkoły Podstawowej w Trzcianie.
 • II miejsce drużynie ze Szkoły Podstawowej w Mrowli.
 • III miejsce drużynie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach.

Za udział uhonorowano drużyny:

 • ze Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej,
 • z Zespołu Szkół w Dąbrowie,
 • z Przedszkola Publicznego w Bratkowicach,
 • z Przedszkola Publicznego w Świlczy.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni a zwycięzcy otrzymali puchary. W przerwie zmagań sportowych odbył się poczęstunek dla wszystkich zawodników i kibiców. Nagrody i poczęstunek zasponsorował Wójt Gminy Świlcza mgr inż. Adam Dziedzic.

Organizując olimpiadę sportową przedszkolaków staraliśmy się połączyć rywalizację sportową sześciolatków z dobrą zabawą. Dlatego też konkurencje sportowe były dostosowane do wieku dzieci. Zasada fair play nikomu nie była obca – wszyscy przestrzegali prostych reguł gry, panowała przyjaźń, poszanowanie drugiej osoby i duch sportowy.

Ewa Gotkowska
Małgorzata Piontkowska


Zapraszamy do galerii zdjęć ...