Miasteczko Ruchu Drogowego

W dniu 20.05.2019 r. na zaproszenie Pani dyrektor Danuty Rusin do przedszkola przybyła Pani Dzielnicowa z terenu Świlczy sierżant Magdalena Biela celem zapoznania wszystkich przedszkolaków z prawidłowymi zasadami poruszania się w ruchu ulicznym.

Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych czynnie uczestniczyły w rozłożonym „Miasteczku Ruchu Drogowego”, uczyły jak prawidłowo poruszać się po przejściu dla pieszych, jak przestrzegać i stosować się do sygnalizacji świetlnej. Naśladowały samochody poruszając się po makiecie- ulicy, jak również pieszych poruszając się po przejściu dla pieszych.Pani Policjant zaznaczyła, w jaki sposób należy przestrzegać i stosować się do znaków drogowych. Zwróciła również uwagę na zachowanie ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas uczestniczenia w ruchu ulicznym. Gdy dzieci korzystają z rowerów należy mieć pełne wyposażenie- kaski na głowach.

Przedszkolaki miały również możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego i jego wyposażenia.

Spotkania takie są okazją do pogłębienia wiedzy przez dzieci na temat właściwego zachowywania się i stosowania do ogólnych zasad ruchu ulicznego.

Barbara Czernicka


Zapraszamy do galerii zdjęć ...