„Pory roku” - to hasło przewodnie zajęć otwartych dla rodziców, które odbyły się 16 maja 2019r. Scenariusz spotkania przygotowała i zajęcia poprowadziła nauczycielka Sławomira Demczak.

Dzieci aktywnie brały udział w zabawach: słuchowej, muzyczno- ruchowej. Chętnie przeliczały obrazki, nazywały kolory, dzieliły słowa na sylaby. Licznie przybyli goście zostali zaproszeni do wspólnych zabaw: „Prawda czy fałsz?”, „Zagadki”. Dużo emocji dostarczyły rysunki rodziców na tablicy interaktywnej. Dzieci zaprezentowały piosenki i wiersze tematyczne. Na zakończenie przedszkolaki wraz z rodzicami namalowały piękne drzewo w czterech porach roku. W trakcie zajęć rozwijane były kompetencje kluczowe i społeczne. Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojej pociechy oraz jej zachowaniem w czasie zajęć dydaktycznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawach, podzielili się z nami swoim dobrym nastawieniem, humorem i zaangażowaniem.

Sławomira Demczak


Zapraszamy do galerii zdjęć ...