W dniu 16.05.2019r. o godz. 14.00 odbyły się w grupie I zajęcia otwarte dla rodziców.

Tematem zajęcia była: Wiosna na łące.

Dzieci utrwaliły sobie wiadomości o wiośnie. Nazywały kwiaty wiosenne i ptaki przylatujące do nas na wiosnę. Chętnie uczestniczyły w zabawie ruchowej „Chodzi bocian po łące” i w Tańcu dla przyjaciela „Brawado” Bati Strauss. Recytowały wiersz H. Bechlerowej „Jaskółeczka” oraz śpiewały piosenkę „Fruwała jaskółka nad łąką”.

Wspólne zabawy ruchowe z rodzicami do piosenek „Ojciec Wirgiliusz”, „Kaczuszki” wprawiły wszystkich w miły nastrój. Następnie dzieci wraz z rodzicami przeliczały liczmany przedstawiające mieszkańców łąki. Na końcu spotkania nauczycielka Bożena Baran przedstawiła dla rodziców prelekcję w formie prezentacji na temat: Różne formy aktywności dziecka w przedszkolu.

Bożena Baran