Grupa III - Żabki

7.30 - 8.20 Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

8.20 - 8.40 Śniadanie. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole.

8.40 - 9.40 Zajęcia dydaktyczne według miesięcznego planu pracy.

9.40 - 10.30 Samodzielna działalność dzieci w kącikach tematycznych. Język angielski.

10.30 - 11.20 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery. Obserwacje przyrodnicze.

11.20 - 11.40 Kontakt z literaturą. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu.

11.40 - 12.00 Obiad.

12.00 - 13.30 Zajęcia przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania. Zajęcia na świeżym powietrzu. Zajęcia rytmiczne.

13.30 - 13.50 Podwieczorek.

13.50 - 14.30 Praca indywidualna, wyrównawcza, wspomagająca rozwój dziecka. Praca z dzieckiem zdolnym.

14.30 - 15.00 Stwarzanie okazji do eksperymentowania, doświadczania. Rozwijanie uzdolnień dzieci. Religia.

15.00 - 15.30 Swobodna działalność dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne. Prace porządkowo-gospodarcze.