Grupa II - Pszczółki

07:30 - 08:20: Zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, integrujące grupę. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

08:20 - 08:40: Śniadanie. Kulturalne spożywanie posiłku.

08:40 - 08:50: Czynności higieniczne.

08:50 - 9:40: Zajęcia dydaktyczne według miesięcznego planu pracy.

09:40 - 10:40: Zabawy dowolne inicjowane przez dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:40 - 11:40: Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze.

11:40 - 12:00: Obiad

12:00 - 13:30: Praca z dzieckiem zdolnym , praca indywidualna, wyrównawcza. Zajęcia rytmiczne.

13:30 - 14:30: Stwarzanie okazji do doświadczeń, eksperymentów, rozwijanie uzdolnień dzieci. Religia.

14:30 - 15:30: Swobodna działalność dziecka, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne. Prace porządkowo-gospodarcze.