Grupa V - Biedronki

07:30 - 08:00 Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, integrujące grupę. Czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

08:00 - 08:25 Śniadanie.

08:25 - 08:35 Zabiegi higieniczne.

08:35 - 09:30 Zajęcia dydaktyczne według miesięcznego planu pracy.

09:30 - 10:30 Zabawy dowolne inicjowane przez dzieci przy udziale nauczyciela.

10:30 - 11:00 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery i wycieczki. Obserwacje przyrodnicze.

11:00 - 11:15 Kontakt z literaturą dziecięcą. Zabawa ruchowa.

11:15 - 11:40 Obiad.

11:40 - 12:10 Swobodne zabawy w kącikach tematycznych.

12:10 - 12:40 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy w sali gimnastycznej.

12:40 - 13:10 Praca indywidualna z dziećmi: wyrównawcza, z dzieckiem zdolnym.

13:10 - 13:30 Podwieczorek.

13:30 - 13:45 Rytmika środa / czwartek. Zabawy dydaktyczne.

13:45 - 15:00 Religia. Doskonalenie umiejętności dzieci .Stwarzanie okazji do konstruowania, rozwijania zdolności, ekspresji.

15:00 - 15:30 Gry i zabawy dydaktyczne . Porządkowanie sali