Grupa IV - Motylki

7:00 – 8:00 - Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, integrujące grupę. Ćwiczenia poranne.  Przygotowanie do śniadania.

8:00 – 8:20 - Śniadanie. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole.

8:20 – 9:20 - Zajęcia dydaktyczne wg miesięcznego planu pracy.

9:20 – 10:00 - Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery. Obserwacje przyrodnicze.

10:00 – 11:00 - Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Samodzielna działalność dziecka. Język angielski.

11:00 – 11:20 - Kontakt z literaturą. Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu.

11:20 – 11:40 - Obiad.

11:40 – 13:10 - Zajęcia przygotowujące dzieci do czytania i pisania. Doskonalenie umiejętności dzieci.

13:10 – 13:30 - Podwieczorek.

13:30 – 13:50 - Praca indywidualna, wyrównawcza, z dzieckiem zdolnym, wspomagająca rozwój dziecka.

13:50 – 15:00 - Stwarzanie okazji do eksperymentowania, konstruowania. Rozwijanie zainteresowań i zdolności. Rytmika. Religia.

15:00 – 15:30 - Swobodna działalność dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne. Prace porządkowo - gospodarcze.