Grupa IV - Motylki
 • 08.00 – 08.35: Zabawa dydaktyczna. Zabawy logorytmiczne. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.
 • 08.35 – 09.00: Śniadanie. Kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole podczas posiłku.
 • 09.00 – 10.00: Zajęcia dydaktyczne wg miesięcznego planu pracy.
 • 10.00 – 10.30: Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, samodzielna działalność w kącikach  tematycznych. ( Język angielski).
 • 10.30 – 11.15: Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie, spacery, obserwacje przyrodnicze.
 • 11.15 – 11.30: Zabawa ruchowa. Przygotowanie do obiadu.
 • 11.30 – 12.00: Obiad.
 • 12.00 – 12.30: Kontakt z literaturą dziecięcą.
 • 12.30 – 13.30: Zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania. Praca indywidualna, wyrównawcza, wspomagająca rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy graficzne i ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • 13.30 – 13.50: Posiłek
 • 13.50 – 14.30: Swobodna działalność dzieci, gry i zabawy dydaktyczne. Eksperymentowanie. (Religia, rytmika).