Nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu w Świlczy w bieżącym roku szkolnym oparte jest na realizacji 4- poziomowego I love Boo w pełni zgodnego z nową podstawą programową. Umożliwia integrację zajęć językowych z programem edukacji przedszkolnej.

Celem kursu jest rozbudzenie świadomości językowej oraz zaznajomienie dzieci ze słownictwem oraz popularnymi wyrażeniami w języku angielskim.
Bohaterami kursu jest stworek Boo oraz elfy Max i Lily.

Kurs składa się z 8 rozdziałów tematycznych, których zakres obejmuje słownictwo związane m, in. z kolorami, liczbami, zwierzętami, jedzeniem, rodziną.

Nauczanie języka angielskiego przebiega etapami:

  • Rozgrzewka językowa
  • Prezentacja nowego materiału
  • Praca z Kartami Pracy.
  • Ćwiczenia utrwalające
  • Zakończenie zajęć.

Kurs I love Boo zawiera szeroką gamę atrakcyjnych i stymulujących kreatywność dzieci komponentów: historyjki obrazkowe, piosenki, Vocabulary Flesh - krótkie nagrania prezentujące słownictwo nagrane na rytmicznym podkładzie.

Nauczając język angielski zawsze realizowane treści wiązane są z konkretnymi przedmiotami i sytuacjami. Dzieci uczą się zwrotów i wyrażeń, które mogą natychmiast wykorzystać. Należy wielokrotnie powtarzać nauczane zwroty z dziećmi stosując różnorodne formy i metody pracy werbalne i niewerbalne np.: rap, mini łańcuszek pytań o odpowiedzi, zabawy typu: Simon says, What is missing, scenki dramowe, flascards, praca w kartach Pracy, wyliczanki, piosenki, wiersze, pokaz ciałem czy gestem.

Obowiązującym elementem jest Magic Box- czarodziejskie pudełko, które służy do przechowywania pomocy dydaktycznych. Przedszkolaki otrzymują Wyprawki oraz 30 mini flash cards, które po zakończeniu zajęć mogą stanowić atrakcyjny element zabaw językowych w domu z rodzicami.

W pracy z przedszkolakami niezbędna jest naprzemienność i różnorodność aktywności, która jest realizowana poprzez gry i zabawy ruchowe, piosenki, kolorowanie obrazków czy naklejanki.

Zajęcia są planowane tak, aby dominowała w nich zabawa językowa a także wykorzystanie metody TPR-Total Phisical Response- metoda reagowania całym ciałem.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że każde dziecko uczy się w swoim tempie dlatego też nauczyciel poprzez indywidualizację procesu nauczania decyduje o tym, jak szybko i w jaki sposób wprowadzać i utrwalać poznane treści przez dzieci. Powtarzalne rytuały pojawiające się na zajęciach pomagają dzieciom poczuć się pewnie i utrwalają poprawne nawyki językowe.

Zajęcia z języka angielskiego mają charakter zabawy i każdy postęp u dziecka jest dostrzegany oraz nagradzany pochwałami nauczyciela.

Barbara Czernicka