Napis Dlaczego warto uczyć się języka obcego?Nauczanie języka wśród dzieci przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę bez wysiłku. Poprzez kontakty społeczne dziecko wzbogaca swój słownik czynny i bierny o nowe wyrazy i wyrażenia. Znajomość kilku języków obcych stanowi wspaniały kapitał, który oczywiście ogromnie ułatwia start w dorosłe życie. Jednak to wciąż angielski jest tym językiem, który przyda się Twojemu dziecku najbardziej.

Nauka języka obcego rozwija pewne strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka. Poprzez naukę języka obcego dzieci ćwiczą swoją pamięć, uwagę. poznają inną kulturę oraz zwyczaje i tradycje. Zostają poszerzone horyzonty naszych malców, jak również kształtujemy w nich świadomość społeczną i kulturową.

Znajomość języka angielskiego ułatwia dostęp do rozległej wiedzy, ponieważ bardzo dużo treści zamieszczanych w sieci jest właśnie w języku angielskim.

Małe dzieci uczą się bez przerwy, a najskuteczniej przychodzi im to, kiedy poznawanie świata przybiera formę zabawy. O pierwszy kurs angielskiego dla dzieci warto zadbać już, kiedy maluch skończy 3 lata. Nauka angielskiego poprzez zabawy ruchowe, śpiewanie i wykorzystanie zabawek (np. pacynek), flash cards, fiszek, zastosowanie metody TPR bazuje na naturalnym sposobie przyswajania wiedzy przez małe dzieci i jest dla nich świetną zabawą.

Dzieci w wieku przedszkolnym są wciąż w trakcie uczenia się języka ojczystego, a nauka dwóch języków jednocześnie (języka ojczystego i obcego) jest korzystna, gdyż podnosi dziecięcą świadomość językową oraz wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych. Małe dzieci cieszą się niezwykłą plastycznością mózgu. Dzięki temu bez trudu wychwytują subtelne różnice pomiędzy dźwiękami, a jednoczesne przyswajanie dwóch, a nawet trzech różnych języków obcych nie jest dla nich problemem.

Naturalna potrzeba komunikacji sprawia, że dzieci odpowiednio zachęcone chętnie podejmują próby wysłowienia się w języku obcym. Również dzieci młodsze zdecydowanie lepiej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego, (czyli dźwięków) nowego języka, ponieważ ich aparat mowy jest jeszcze w trakcie rozwoju. Dzieci bardzo szybko akceptują fakt, że angielski służy do komunikowania się i dlatego nauka języka nie jest dla nich sztuczna. Ze względu na zabawową formę zajęć dzieci są pozytywnie nastawione do angielskiego, który często staje się ich ulubionym przedmiotem. Wzmacnia to motywację wewnętrzną dzieci i gwarantuje lepsze wyniki w dalszej nauce.

Barbara Czernicka