Do głównych celów zajęć terapeutycznych należą: budowanie pozytywnego obrazu siebie, stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych.

Natomiast cele edukacyjne obejmują:

 • wzajemne poznanie się,
 • integracja grupy,
 • wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia,
 • ustalenie reguł i norm grupowych,
 • nabywanie umiejętności wyrażania uczuć,
 • rozpoznawanie emocji u siebie i innych,
 • rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych,
 • uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać,
 • ćwiczenie umiejętności koniecznych do wzięcia odpowiedzialności za swoje zachowanie w kontaktach z innymi i do panowania nad tymi zachowaniami,
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem,
 • pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym,
 • uczenie zachowań, które ułatwiają porozumiewanie się,
 • świadome i wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami,
 • wypracowywanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami,
 • rozwój ekspresji ruchowej.

Cele rozwojowe działań terapeutycznych oznaczają nabywanie podczas zajęć umiejętności społecznych przydatnych w radzeniu sobie z posiadanymi problemami, które służyć będą jego rozwojowi społecznemu i osobistemu i będzie to:

 • poznanie własnej podatności na wpływy innych osób,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie twórczego myślenia, zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi,
 • tworzenie wspólnych prac,
 • analiza ćwiczonych umiejętności,
 • rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się,
 • odczuwanie radości z wykonanego zadania.

Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne prowadzone sa we wtorki i czwartki. 

Opracowała: Bożena Baran