Grupa Pszczółki

Tydzień I. Wiosenne powroty
 

 • Wzbogacanie wiedzy o ptakach.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą.
 • Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.

Tydzień II. Wielkanoc

 • Poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych.
 • Wzbudzanie zainteresowania folklorem.
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w parach. 

 Tydzień III. Wiosna na wsi

 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej zwierząt wiejskich.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów.
 • Poznawanie zwierząt z gospodarstwa wiejskiego.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na szacunku i akceptacji.

Tydzień IV.  Dbamy o przyrodę..

 • Wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody.
 • Wyrabianie nawyku segregowania śmieci
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody.
 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej dbania o las.
 • Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie

Piosenka „Ekologa znak”

Niech zieleni się przyroda,
bo w przyrodzie tlen i woda
Chcę by wszystko kwitło, żyło
by powietrze czyste było.

Ref. Auto – nie, rower – tak
Ekologa to jest znak
Auto – nie, rower – tak
Ekologa to jest znak
Auto – nie, rower – tak
Ekologa to jest znak

Nie chcę spalin, nie chcę dymu
I w powietrzu nie chcę pyłu
Nie chcę chemii w mym ogrodzie
Ja z przyrodą chcę żyć w zgodzie.