Grupa Pszczółki

Tydzień I. Wielkanoc
 

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych.
 • Zachęcanie do podejmowania działalności plastycznej.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Tydzień II. Wiosenne powroty

 • Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia.
 • Aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek. 
 • Zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną.

Tydzień III. Wiosna na wsi

 • Utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich – dorosłych i młodych.
 • Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewania piosenek, rozwijanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenia.

Tydzień IV. Dbamy o przyrodę

 • Utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody.
 • Zachęcanie do dbania o środowisko, poznawanie właściwości fizycznych wybranych odpadów.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się.

Piosenka do nauki: ,,My jesteśmy żabki”

1. My jesteśmy żabki
mamy cztery łapki,
skaczemy po trawie
bocian nas nie złapie.

Ref: Hop, hop, hop
skaczą żabki w bok.
Hop, hop, hop
skaczą żabki w przód.
Hop, hop, hop
skaczą żabki w tył.
Hop, hop, hop
skaczą ile sił.

2. My jesteśmy żabki
po to mamy łapki,
by popływać w stawie
i skakać po trawie .

Ref: Hop, hop…