Grupa Pszczółki

Tydzień I. Moja ojczyzna
 

 • Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych.
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
 • Tworzenie prac plastycznych różnymi technikami, rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień II. Moja miejscowość, mój region

 • Poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce.
 • Rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania.
 • Utrwalanie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych.

Tydzień III. Łąka w maju

 • Rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
 • Poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia, grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium.

Tydzień IV. Święto rodziców

 • Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka.
 • Poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Wiersz do nauki: "Mama i tata" Jadwigi Koczanowskiej

Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczacie.