Grupa Pszczółki

Tydzień I. Kodeks naszej grupy
 

 • Zapoznanie z kolegami i nauczycielami.
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).

Tydzień II. Moja grupa

 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.
 • Kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni.
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie przedszkolnym.

Tydzień III. Moja droga do przedszkola

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi.
 • Zaznajomienie z numerem alarmowym 112, utrwalanie go.
 • Rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym.

Tydzień IV. Idzie jesień

 • Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad w grze.

Piosenka "Wesoła zabawa"

Jedna noga, druga noga,
tupiemy nogami.
Jeśli tylko masz ochotę,
potup razem z nami.

Ref. Tupu-tupu, tup, tup,
        raz, dwa, trzy,
      teraz ze mną tupiesz ty./2x

Jedną rękę, drugą rękę
teraz podam tobie.
W małych kołach dookoła
zatańczymy sobie.

Ref. Tralalala, la, la,
      raz, dwa, trzy,
      teraz ze mną tańczysz ty./2x

Ruszam głową, mrugam okiem,
uginam kolana,
klaszczę w dłonie i wesoło
ćwiczę już od rana.

Ref. Pac, pac, pac, pac, pac,pac,
      raz, dwa, trzy,
      teraz klaszczesz ze mną ty./2x