Grupa Pszczółki

1 tydzień – Baśnie, bajki, bajeczki
 

 • Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Poznawanie literatury dziecięcej.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji.

2 tydzień – Muzyka wokół nas

 • Kształtowanie umiejętności wykonania własnego instrumentu i grania na nim.
 • Nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych.
 • Zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka.

3 tydzień - Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • Wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5.
 • Nauka prawidłowej artykulacji głoski l.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy.

4 dzień - Projekt Budowle

 • Poznawanie różnego typu budowli.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań
 • Rozwijanie umiejętności społecznych.

Wiersz „Leć rakieto”

Czy wy wiecie, że w rakiecie
najciekawsza podróż w świecie?
Proszę wsiadać do rakiety,
niepotrzebne nam bilety.

Leć, rakieto szybko leć!
Gwiazdkę z nieba chcemy mieć!
Leć, rakieto zawieź nas
do dalekich, gwiazd!

Już rakieta w niebo strzela,
proszę trzymać się fotela!
To jest jazda, co się zowie,
aż się trochę kręci w głowie.